sp@doors.ee Phones: +372 6688503 , +372 58090026
  • et
  • ru
  • en

GARANTIITINGIMUSED

1. Porta KMI Poland annab garantii oma toodetele Poola Vabariigi piires tingimusel, et tooted monteeritakse käesoleval kaardil oleva montaažijuhendit järgides ja neid kasutatakse eesmärgikohaselt. Garantiid puudutavate kohustuste täitmisel on vahendajaks vabriku Porta KMI Poland esindajad, kes töötavad edasimüügi lepingute alusel.

2. Garantiiaeg firma Porta KMI Poland toodetele on: – 12 kuud standardtoodetele, – 24 kuud turvatoodetele – 24 kuud puidust välisustele, – 10 lat Enduro uste konstruktsioonile, – 10 lat metallsiseuste perforatsioonile ja metallraamidele. Garantiiaeg pikeneb järgmise 12 kuu võrra, kui ostetud toode on paigaldatud Autoriseeritud Montaažigruppide poolt (kes omavad kehtivat tegevusluba), ja see on kinnitatud vastava pitsatiga käesoleval kaardil.

3. Garantiiaega arvestatakse ostudokumendil (arvel) olevast müügi kuupäevast.

4. Garantiiteenuste osutamise tingimuseks on garantiitalongi esitamine müügipunktis Ostja poolt ühes ostu kinnitava dokumendi ja montaaži arvega (puudutab pikendatud garantiid). Garantiitalong on lisatud toote juurde. Osta on kohustatud võtma garantiitalong Müüjalt või Autoriseeritud Monteerijalt. Kõiki märkeid ja ülestähendusi garantiitalongil võib teha ainult Garantiiandja, selleks volitatud müügipunkt või Autoriseeritud Monteerija. Reklamatsioonide Osakond asub: Porta KMI Poland, 84-239 Bolszewo, ul. Szkolna 26, tel. 58 677 81 00

5. Garantii andja kohustub reklamatsiooni läbivaatamiseks ja rahuldamiseks võimalikult lühikese aja jooksul.

6. Reklamatsiooni rahuldamisel ei loeta viivituseks olukorda, kui toodet ei vaadatud üle, ei vahetatud välja ega remonditud Ostja poolsetel põhjustel

7. Kui toote vea iseloom ei nõua selle kõrvaldamist tehase tingimustes, siis kõrvaldatakse viga garantii raames Ostja juures.

8. Garatiiajal (vaata punkt 2) kohustub tootja toote vigade tasuta kõrvaldamiseks.

9. Vea iseloomu ja reklamatsiooni rahuldamise viisi hinnangu teostab Müüja Või Garantiiandja esindaja.

10. Nähtava vea puhul on veateate läbivaatamise tingimuseks sellest teatamine enne montaaži ja montaažitegevustest loobumine. Lisaseadmete paigaldamine tähendab toote montaaži alustamist. Toode tuleb tagastada originaalses pakendis.

11. Garatii kaotab kehtivuse järgnevatel juhtudel: – igasuguste muudatuste tegemine ukse lehe või raamide juures, – toote konstruktsiooni rikkumine, – märgistuste eemaldamine sertifitseeritud toodetelt, – garantiitalongi hävinemisel või kaotamisel, – garantiitalongile märke tegemisel selleks mitte volitatud isiku poolt.

12. Garantii ei hõlma: – mehaanilised rikked ja välised vead, mis on tekkinud toote traspordi, ladustamise ja säilitamise juhistest mittekinnipidamisel, – elementide ja konstruktsiooniosade värvimuutused ja deformeerumine, mis on tekkinud materjali paisumisel liigse õhuniiskusega ruumides (uksed tuleb paigaldada pärast nn. märgade ehitustööde nagu: krohvi, aluspõrandate panek teostamise, kuivades ja õhutatud ruumides), – värviplekid, oksakohad, kiudude ebakorrapärasused, värvitoonide erinevused ja jooned puidustruktuuris, mis on põhjustatud naturaalsete spoonide omapärast, – vead, mille põhjuseks on toote ebaõige kaitse ehitustööde ajal (näit. määrdumine mördi, krohvi või vahuga; puhastamine jämedateraliste puhastusvahenditea või agressiivsete keemiliste vahenditega), – tootja ei vastuta laki- ja lamineeritud katte defektide eest, mis tekkisid kleeteipide liimimisel tootele, – Ebaõige kasutamise või Ostja hooletuse tõttu tekkinud vead, – toote montaaž, – toote puudulik funktsioneerimine, mis on tekkinud tootjast ja kasutamistingimustest olenematutel põhjustel (uputus, tulekahju, sissemurdmine jms.), – oote normaalne kulumine kasutamisel, – nähtavad puudused elementide ja tarvikute hulgas toote vastuvõtul, – pulbervärviga kaetud pinnad krundina, – pulbervärviga kaetud pinnad lõpliku viimistlusena, kui nad on üle värvitud Ostja poolt, – garantii ei hõlma töid, mis on seotud toote hooldamisega ja lisaseadmete reguleerimisega.

13. Tootele antud garantii ei välista, piira ega peata ostja õigusi, mis tulenevad toote mittevastavusest lepingule.